Yüz yüze terapi gibi online bireysel terapi, online çift/evlilik terapisi ve online psikologa danışmak mümkün. Peki bu çalışmaların sağladığı etki ne durumdadır?

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, online terapi/online psikolog hizmetlerinin etkinliği oldukça kapsamlı olarak incelenmiştir. Birçok çalışmadan elde edilen genel sonuç ve birkaç meta analiz incelemesi, online terapi/online psikolog hizmetlerinin geleneksel yöntemler kadar etkili olabileceğidir. Bunu gösteren bazı araştırmaları aşağıda okuyabilir ve kaynaklarına ulaşabilirsiniz.

Barak ve arkadaşları (2008) yapıkları metaanaliz çalışması sonrasında online terapi/online psikolog hizmetlerinin (Bilişsel Davranışçı Terapi, psiko-eğitim ve davranışsal müdahaleler), yaklaşık 0.53 (orta etki) bir etki büyüklüğüne sahip olduğunu ve online terapilerin yüz yüze kadar etkili veya neredeyse etkili olduğunu bulmuşlardır (Anderson ve ark., 2012). Kaynak için tıklayınız.

Ayrıca niceliksel yapılan araştırmalar (örn. tanımlayıcı vaka çalışmaları) görüşmelerin online olarak yapılmasında, geleneksel yüz yüze terapide olduğu gibi terapötik ittifak geliştirebileceği bulunmuştur (Sucala ve ark., 2012) ve geleneksel yüz yüze terapide olduğu gibi, bir çalışma ittifakının geliştirilebileceği, e-terapide olduğu bulunmuştur. Ayrıca, geleneksel yüz yüze terapide olduğu gibi, online terapi/online psikolog hizmetlerinde de terapötik ittifak ve sonuçları arasında bir ilişki bulunmuştur (Sucala ve ark., 2012). Kaynak için tıklayınız.

Online terapinin etkililiği konusunda çalışmalar devam etmektedir. Şu zamana kadar olan çalışmalar geleneksel yüz yüze terapi yöntemi ile karşılaştığında eşit etki gücüne sahip olduğunu söylemektedir. Online terapi ve online psikolog hizmetleri, İnternetin insanın kendisini güçlendirmek ve iyi gelmek için nasıl kullanabileceğinin mükemmel bir örneğidir. Bu yine de, herkesin her şartta online terapiden faydalanacağı anlamına gelmez. O sebeple, ilk görüşmede, terapistinizin, dile getirdiğiniz bilgiler ve oluşturulan terapi hedefi çerçevesinde sizi online terapiye kabul edecek ya da uygun alternatife yönlendirecektir. 

İlgili diğer yazılar için tıklayınız: