Gökçen Erder, M.A.

Gökçen Erder, Uzman Psikolog, Çift ve Aile Terapistidir. Koç Üniversitesi ve İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Gelişim Psikolojisi ve Çift ve Aile Terapileri üzerine eğitim geçmişi vardır. Çalışma hayatı boyunca ileri eğitimler ve süpervizyonlar alarak, gelişimsel olarak ebeveyn ve çocuk arasında kurulan ilk ilişkilerden başlayarak, yetişkinlikteki romantik ilişkiler dahil bireylerin hayatlarında kilit rol oynayan ilişkiler üzerine uzmanlaşmıştır. Gelişim psikolojisi ve ilişki perspektifinden birey, çift ve aile konularını çalışmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Psikoloji lisans programında romantik ilişkilerde kadın ve erkeklerin kıskançlığa bakış açılarını deneysel metot kullanarak incelediği bir araştırma yapmıştır. Onur Derecesi ile Psikoloji lisans programını tamamladıktan sonra, Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programına katılmış, eğitimi boyunca Öğrenim ve Araştırma Asistanlığı yapmıştır. Gelişim psikolojisi, aile dinamikleri ve ilişkilerini içeren ve istatistiki analizinde Yapısal Eşitlik Modelini kullandığı “İş-Aile Dengesi ve Çocuklarda Dışsallaştırma ve İçselleştirme Problemleri: Ebeveynin Rolü” başlıklı tez çalışmasını yaparak uzmanlığını tamamlamış, uzman psikolog ünvanını hak etmiştir. Üniversite ve danışmanlık merkezlerinde profesyonel çalışmalarına devam ederken, mesleki olarak kendini geliştirmeye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına bağlı Çift ve Aile Terapisi sertifika programını tamamlayarak devam etmiştir. Bu eğitimi boyunca, Sistemik Terapi, krize müdahale ve stratejiler, Bilişsel Davranışçı çift terapisi, İmago çift terapisi, diğer deneyimsel aile terapileri metotları ve cinsel terapi üzerine süpervizyon almıştır. Çocuklukta yaşanan ilişkisel travma ve yetişkinlikte yaşanan romantik ilişki kalitesi üzerine araştırma önerisi sunmuştur.

Çalışmalarında başlıca teorik kökenli ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış Theraplay ve oyun terapisi çeşitleri, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Çift Terapisinde Psiko-biyolojik Yaklaşım (PACT), Sanat terapisi ve diğer deneyimsel terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Ekolojik Sistemler Teorisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve hümanist psikoloji çalışmalarına çatı oluşturmaktadır. Güncel nöroduygulanımsal gelişim ve kişilerarası nörobiyoloji teorilerini takip etmektedir. Tüm çalışmalarında yetkin, etik ve güvenilir olmayı felsefe olarak benimsemiştir. Amacı, alanında edindiği ve deneyimlerini ekleyerek ürettiği yeni bilgi ve becerileri dağıtarak ülkemizin bilgi toplumu olmasına ve toplumsal iyiliğine katkıda bulunmaktır.

2016-11-02_12-40-24

 

Burs ve Ödüller

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi Sertifika Eğitimi Kısmı-Burs, 2011-2013

Koç Üniversitesi Yüksek Lisans Programı Bursu, 2008-2010

Doğuş Üniversitesi Üstün Onur Belgesi, Fakülte Birinciliği ile Mezuniyet, 2008

Doğuş Üniversitesi ÖSYM Bursu, 2003-2008

Üyelikler

  • Türk Psikologlar Derneği (TPD)
  • Oyun ve Aile Terapileri Derneği – Theraplay Derneği Kurucu Üyesi
  • Uluslararası Aile Terapisi Derneği (IFTA)
  • Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED) Araştırma Komitesi Üyesi
  • Koç Üniversitesi Mezunlar Derneği
  • PACT Institute
  • Theraplay Institute