Theraplay® Oyun Terapisi ve Marschak Etkileşim Metodu (MEM) Sertifika Eğitimleri

1. Seviye Theraplay ve MEM Eğitimi: 25-28 Nisan 2019
Grup Theraplay Eğitimi: 29 Nisan 2019
Süpervizyon: 30 Nisan 2019

2012 yılından itibaren düzenlemekte olduğumuz sertifika eğitim programları çerçevesinde, 2019 yılı Nisan ayında 1. Seviye Theraplay® Oyun Terapisi ve MEM eğitimleri, Grup Theraplay eğitimi ve  Theraplay grup süpervizyonu düzenlenecektir. Yurtdışında özellikle klinik psikoloji, gelişim psikolojisi ve özel eğitim alanlarında sıklıkla kullanılan bir oyun ve aile terapisi çeşidi olan Theraplay® eğitimi her yaşta çocuk, ergen, genç ve aileler ile bireysel ve grup olarak çalışan uzmanlara yöneliktir.

 THERAPLAY® NEDİR?

Theraplay®, terapist tarafından yönlendirilen çocuklar ve ebeveynleri/bakım verenleri için, kısa süreli bir oyun ve aile terapisi çeşididir. Her yaştan çocuk ve ergen ile uygulanabilir.
• Bağlanma, öz saygı ve başkalarına güven duygularını geliştirir.
• Ebeveyn ve çocuk arasındaki sağlıklı etkileşimin doğal örüntülerine dayanır.
• Ebeveyn-çocuk ilişkisinde bulunan dört temel özellik üzerine odaklanır: Yapı, Besleme, Bağlılık ve Mücadele.
• Çocuk ve ebeveynler arasında aktif ve empati içeren bir bağ yaratır.
• Çocuğun, kendisini değerli ve sevilen biri; ilişkilerini de olumlu ve tatmin edici olarak görmesi ile sonuçlanır.
Theraplay tanıtım videoları için tıklayınız:
http://www.youtube.com/watch?v=t5IoEDHY-Y4
http://www.youtube.com/watch?v=cN1oQXcRuac

Theraplay Türkiye web sayfası için tıklayınız: http://www.theraplayturkiye.org

Theraplay Enstitüsü web sayfası için tıklayınız: http://www.theraplay.org

MARSCHAK ETKİLEŞİM METODU (MEM) NEDİR?

MEM, çocuk ile ebeveynleri/bakım verenleri arasındaki etkileşimi gözlemlemek ve değerlendirmek için kullanılan yapılandırılmış bir tekniktir. Theraplay oyun terapisi modeli ile birlikte veya ayrı olarak ikili etkileşim gözlemi için kullanılır.
• Ebeveynlerin ve çocuğun birlikte yerine getirdikleri bir dizi basit görevden oluşur.
• Ebeveynin, Yapı, Besleme, Bağlılık ve Mücadele alanlarındaki kapasitesini, çocuğun da ebeveynine verdiği karşılık ve tepkileri değerlendirmede kullanılır.
• Tedavi planlamada ve ailelerin ilişkilerini güçlendirmede onlara nasıl destek olunacağının belirlenmesinde kullanılan faydalı bir araçtır.

THERAPLAY OYUN TERAPİSİ HANGİ ALANLARDA KULLANILMAKTADIR?

• İçe kapanıklık, depresyon, korku, utangaçlık
• Dışavurum, öfke, uyum problemleri
• Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
• Davranış Bozuklukları, Karşıt Gelme Bozukluğu
• Travma Sonrası Stres Bozukluğu
• Otizm
• Gelişimsel gecikme ve gerilikler
• Bağlanma ile ilgili sorunlar
• Tepkisel Bağlanma Bozukluğu/Karmaşık Travma
• Üvey anne-baba ve evlat edinmiş aileler